Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE ALE SITE-ULUI www.egj.ro

www.egj.ro (denumit în continuare „site-ul”) este proprietatea Ecoul Gorjului

Acest document stabilește termenii și condițiile în care poate fi utilizat site-ul www.egj.ro

Accesul și utilizarea site-ului se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului ca vizitator, înregistrarea ca abonat și accesul la serviciile oferite de acesta presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

1. ACCES:

Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la site și la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată pentru acest acces.

În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces.

Ecoul Gorjului nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. Prin termenul „vizitator” al site-ului se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa site-ul. Prin termenul „utilizator” al site-ului se înțelege orice „vizitator” care se înregistrează ca „utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare sau prin simpla accesare a uneia dintre paginile site-ului.

2. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ:

Ecoul Gorjului oferă acces liber la site și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, non-comerciale. Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut de Ecoul Gorjului sau de afiliații/partenerii săi precizați. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisă a conducerii Ecoul Gorjului sau fără citarea site-ului (sursei) cu link activ către site sau pagina respectivă.

Preluarea cu citarea sursei cu link activ se poate face doar în limita a 1/3 din conținutul articolului. Preluarea fotografiilor nu este permisă decât în limita unei singure fotografii/articol pentru restul conținutului din galeriile foto făcându-se trimitere cu link activ la site sau pagina site-ului.

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea Ecoul Gorjului sau a afiliaților/partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil.

În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al Ecoul Gorjului,  acesta nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de Ecoul Gorjului și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.

Ecoul Gorjului sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături („link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. Ecoul Gorjului nu garantează, nu este și nu poate fi responsabil în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective.

Ecoul Gorjului nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de/sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de  Ecoul Gorjului  prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implica răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

Ecoul Gorjului își rezerva dreptul de a împiedica prin orice mijloace și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Ecoul Gorjului sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora.

Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

3. REGULI DE UTILIZARE:
Nu sunt permise:
– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site;
– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
– încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua Ecoul Gorjului sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua Ecoul Gorjului care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea Ecoul Gorjului;
– încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua Ecoul Gorjului prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin „flooding” sau „DOS”;
– folosirea oricaror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale („spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese;
Violarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Ecoul Gorjului va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.
4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI:

Ecoul Gorjului își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

Ecoul Gorjului nu este răspunzător față de utilizatori, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

Ecoul Gorjului poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

5. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE:

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:
– utilizarea site-ului se face pe propria răspundere;
Ecoul Gorjului se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

Ecoul Gorjului nu oferă nicio garanție că:
– informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
– serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
– rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
– calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele;
– orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutul site-ului.

Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanție, dacă nu este stipulata expres în termenii și condițiile de utilizare.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII:

Ecoul Gorjului nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:
– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
– costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/de pe site;
– acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
– declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
– orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de email: contact@egj.ro.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Ecoul Gorjului își rezervă dreptul de a șterge de pe site acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în aceasta formă fără alte garanții. Ecoul Gorjului nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

7. CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PERSONALE:
 
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Ecoul Gorjului are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopurile colectării datelor sunt marketing, reclamă și publicitate, statistică și servicii de comunicații electronice. Refuzul de a furniza datele vă interzice participarea în cadrul concursurilor sau accesul la unele servicii ale site-urilor societății.

Categoriile de date prelucrate de Ecoul Gorjului sunt numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, telefon/fax, adresa (domiciliu/reședința), formare profesională/diplome/studii, e-mail, imagine și voce. 

Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra parolei asociate accesului la serviciile site-ului, condiționate de logare.
Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informațiile care sunt făcute publice din contul său. În cazul accesării neautorizate a contului de către terțe persoane, Ecoul Gorjului nu își asumă nicio responsabilitate față de consecințele care pot apărea.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa printr-un email la contact@egj.ro.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.
Ecoul Gorjului se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare.

Dacă utilizatorii site-ului trimit materiale nesolicitate, Ecoul Gorjului își rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale și lipsite de protecția dreptului de autor. Astfel de materiale devin proprietatea Ecoul Gorjului, libere de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către Ecoul Gorjului, fără obligația de a acorda compensații pentru utilizarea lor.

Pe site pot fi prezente reclame și/sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se afla sub controlul Ecoul Gorjului și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

Ecoul Gorjului își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.